Besøksvenn

Vil du være besøksvenn? Frivilligsentralen formidler kontakt mellom de som etterspør besøksvenn, og de som har lyst til å være det.

Aldersgruppe: For alle

Som besøksvenn får du anledning til å bli kjent med mennesker som ønsker å få besøk av noen. Frivilligsentralen formidler kontakt, og du får veiledning, opplæring og støtte. Ta kontakt hvis dette er av interesse.

2023 © Lyngdal frivilligsentral