Hverdagshjelpen

Ønsker du å være frivillig i prosjektet Hverdagshjelpen? Eller trenger DU hjelp til noe i hverdagen?

Hverdagshjelpen er et tilbud til brukere av kommunale tjenester. Elever på videregående skole, helsefag bidrar med enkel "hverdagshjelp". Brukere kan få hjelp ca. 1,5t i uka på fastsatt dag/tidspunkt. Aktuelle oppgaver kan være følge til butikk, gå tur, handle, enkelte vaske- og ryddeoppdrag, ha en fin samtale og sosialt samvær.  Opplegget følger skoleruta. Hverdagshjelpen er et samarbeid mellom Røde Kors, Frivilligsentralen, Livsglede for eldre, kommunale tjenester og Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal.

Elever, lærere og frivillige møtes på Frivilligsentralen eller Lyngdal Bo- og service på avtalte tider. Elevene snakker med de frivillige om hva de skal gjøre denne dagen. Hvis det er behov, følger den frivillige elevene til bruker. Elevene utfører sine oppdrag i løpet av 1-1,5t, og returnerer til møtested. De frivillige samtaler med elevene om dagens aktiviteter, og gir tilbakemelding til lærere om elevens oppdrag.

Som frivillig blir du ivaretatt i et miljø med andre frivillige. Du trenger ikke å være medlem av en organisasjon. Du får tilbud om opplæring i regi av Røde Kors.

Som bruker får du besøk av ungdom som ønsker å jobbe innen helse og omsorg. Du får hjelp til praktiske oppgaver, samtidig som elevene får mulighet til praktisk læring sammen med deg.


2023 © Lyngdal frivilligsentral