Hverdagshjelpen

Ønsker du å være frivillig i prosjektet Hverdagshjelpen? Eller trenger DU hjelp til noe i hverdagen?

Hverdagshjelpen er et tilbud til brukere av kommunale tjenester. Elever på videregående skole, helsefag bidrar med enkel "hverdagshjelp". Brukere kan få hjelp ca. 1,5t i uka på fastsatt dag/tidspunkt. Aktuelle oppgaver kan være følge til butikk, gå tur, handle, enkelte vaske- og ryddeoppdrag, ha en fin samtale og sosialt samvær.  Opplegget følger skoleruta. Hverdagshjelpen er et samarbeid mellom Røde Kors, Frivilligsentralen, Livsglede for eldre, kommunale tjenester og Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal.

Elever, lærere og frivillige møtes på Frivilligsentralen eller Lyngdal Bo- og service på avtalte tider. Elevene snakker med de frivillige om hva de skal gjøre denne dagen. Hvis det er behov, følger den frivillige elevene til bruker. Elevene utfører sine oppdrag i løpet av 1-1,5t, og returnerer til møtested. De frivillige samtaler med elevene om dagens aktiviteter, og gir tilbakemelding til lærere om elevens oppdrag.

Som frivillig blir du ivaretatt i et miljø med andre frivillige. Du trenger ikke å være medlem av en organisasjon. Du får tilbud om opplæring i regi av Røde Kors.

Som bruker får du besøk av ungdom som ønsker å jobbe innen helse og omsorg. Du får hjelp til praktiske oppgaver, samtidig som elevene får mulighet til praktisk læring sammen med deg.


Flere aktiviteter

Aktivitetsmesse

Hvert år arrangeres Aktivitetsmesse, hvor organisasjoner, lag og foreninger kan vise fram sine aktiviteter og rekruttere medlemmer. Arrangementet finner sted i bysentrum og kulturhuset ca. midt i oktober hvert år.

Besøksvenn

Vil du være besøksvenn? Frivilligsentralen formidler kontakt mellom de som etterspør besøksvenn, og de som har lyst til å være det.

BUA Lyngdal

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Alle kan låne sportsutstyr og friluftsutstyr helt gratis! Har du lyst til å hjelpe til som frivillig, så ta kontakt. Følg med på bua.io og BUA Lyngdal sin FB side. Finner du ikke utstyr du trenger hos oss? Sjekk ut BUA Audnedal!

Fritidsguide

Undersøkelsen "Ung data" viser at mange barn og unge i Lyngdal ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter kan gi tilhørighet og skape sosiale nettverk. Noen kjenner ikke til hva som finnes av aktiviteter og trenger hjelp til å finne fram. Noen har ikke nødvendig økonomi til å delta i den aktiviteten de ønsker mest. Frivilligsentralen har i samarbeid med flere aktører startet prosjektet "Fritidsguide" for å gi alle barn og ungdommer i Lyngdal mulighet til å delta. Du kan melde deg som frivillig Fritidsguide og hjelpe til med arbeidet. Du kan også ta kontakt hvis du (eller dine barn), ønsker å være med på aktiviteter.

Handlehjelp

I samarbeid med Kiwi Lyngdal (Alleen) og Lyngdal Røde Kors, tilbyr vi handlehjelp 1x i uka. Tilbudet er rettet mot de som har stort behov for hjelp til handling og som ikke har pårørende/venner i nærheten. Ønsker du å bidra eller trenger du hjelp: Ta kontakt med Kiwi eller Frivilligsentralen for info.

2020 © Lyngdal frivilligsentral