Handlehjelp

I samarbeid med Kiwi Lyngdal (Alleen) og Lyngdal Røde Kors, tilbyr vi handlehjelp 1x i uka. Tilbudet er rettet mot de som har stort behov for hjelp til handling og som ikke har pårørende/venner i nærheten. Ønsker du å bidra eller trenger du hjelp: Ta kontakt med Kiwi eller Frivilligsentralen for info.
Flere aktiviteter

Aktivitetsmesse

Hvert år arrangeres Aktivitetsmesse, hvor organisasjoner, lag og foreninger kan vise fram sine aktiviteter og rekruttere medlemmer. Arrangementet finner sted i bysentrum og kulturhuset ca. midt i oktober hvert år.

Besøksvenn

Vil du være besøksvenn? Frivilligsentralen formidler kontakt mellom de som etterspør besøksvenn, og de som har lyst til å være det.

BUA Lyngdal

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Alle kan låne sportsutstyr og friluftsutstyr helt gratis! Har du lyst til å hjelpe til som frivillig, så ta kontakt. Følg med på bua.io og BUA Lyngdal sin FB side. Finner du ikke utstyr du trenger hos oss? Sjekk ut BUA Audnedal!

Fritidsguide

Undersøkelsen "Ung data" viser at mange barn og unge i Lyngdal ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter kan gi tilhørighet og skape sosiale nettverk. Noen kjenner ikke til hva som finnes av aktiviteter og trenger hjelp til å finne fram. Noen har ikke nødvendig økonomi til å delta i den aktiviteten de ønsker mest. Frivilligsentralen har i samarbeid med flere aktører startet prosjektet "Fritidsguide" for å gi alle barn og ungdommer i Lyngdal mulighet til å delta. Du kan melde deg som frivillig Fritidsguide og hjelpe til med arbeidet. Du kan også ta kontakt hvis du (eller dine barn), ønsker å være med på aktiviteter.

Hang-outs 25-35

Hang-outs 25-35 er en uformell sosial møteplass for de mellom 25-35 år, som møtes etter avtale. Bli medlem av Hang-outs på Facebook.

2020 © Lyngdal frivilligsentral