Treffsted Kafe

Treffsted Kafe er åpen hver torsdag fra kl.11-13. Enkel og rimelig servering. Kafeen er et uformelt møtested drevet av frivillige, hvor alle er velkommen. Kafevertene sørger for at du blir godt mottatt. Hvis du ønsker å bidra med noe i lokalsamfunnet kan kafevertene videreformidle dette til daglig leder.

Aldersgruppe: Fra 18 år

2023 © Lyngdal frivilligsentral