Lyttevenner

Alle barneskolene i Lyngdal har Lyttevenn. Vil du være en av dem?

 

 

Lyttevenner er gjerne pensjonister som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i 7 til 9 års alderen, og samarbeide om lesetrening. Lesetreningen foregår på skolen i skoletiden, en til to timer pr uke i en gitt tidsperiode (ca. 6-8 uker). 

 

Pensjonistene (og andre som har tid og interesse) skal ikke lese for barna, men lytte til barnas lesing og hjelpe til med å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten. 

 

Målsettingen er ikke kun lesetrening, men også mulighet til å utvikle kontakten over den såkalte generasjonskløften. Erfaring har vist at det utvikler seg vennskap mellom lyttevenn og elev, derav navnet på prosjektet. 

 

Hvem kan bli lyttevenn og hva forventes av en lyttevenn? 

 

Alle som har lyst til å være sammen med barn, er glad i å lese, og har lyst til å bruke litt av sin ledige tid til å kombinere disse to interessene, kan bli lyttevenn. 

Lyttevennene skal ikke lære barna å lese, men barna trenger å øve seg på å lese, for å bli glad i lesing. De skal være gode lyttere, positive og oppmuntrende. De kan hjelpe elevene å forstå sammenhenger i teksten hvis de står fast. 

Lyttevenner prater ofte med barna om det de har lest, det styrker forståelsen. 

 

Som lyttevenn får du ikke lønn, men du får mange nye venner! Du må ha politiattest for å være lyttevenn. Ønsker du nærmere opplysninger om denne aktiviteten; kontakt Lyngdal Frivilligsentral.

Flere aktiviteter

Besøksvenn

Vil du være besøksvenn? Frivilligsentralen formidler kontakt mellom de som etterspør besøksvenn, og de som har lyst til å være det.

BUA Lyngdal

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør vi ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Alle kan låne sportsutstyr og friluftsutstyr helt gratis! Har du lyst til å hjelpe til som frivillig, så ta kontakt. Følg med på bua.io og BUA Lyngdal sin FB side. Finner du ikke utstyr du trenger hos oss? Sjekk ut BUA Audnedal!

Fritidsguide

Undersøkelsen "Ung data" viser at mange barn og unge i Lyngdal ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter kan gi tilhørighet og skape sosiale nettverk. Noen kjenner ikke til hva som finnes av aktiviteter og trenger hjelp til å finne fram. Noen har ikke nødvendig økonomi til å delta i den aktiviteten de ønsker mest. Frivilligsentralen har i samarbeid med flere aktører startet prosjektet "Fritidsguide" for å gi alle barn og ungdommer i Lyngdal mulighet til å delta. Du kan melde deg som frivillig Fritidsguide og hjelpe til med arbeidet. Du kan også ta kontakt hvis du (eller dine barn), ønsker å være med på aktiviteter.

Handlehjelp

I samarbeid med Kiwi Lyngdal (Alleen) og Lyngdal Røde Kors, tilbyr vi handlehjelp 1x i uka. Tilbudet er rettet mot de som har stort behov for hjelp til handling og som ikke har pårørende/venner i nærheten. Ønsker du å bidra eller trenger du hjelp: Ta kontakt med Kiwi eller Frivilligsentralen for info.

Hverdagshjelpen

Ønsker du å være frivillig i prosjektet Hverdagshjelpen? Eller trenger DU hjelp til noe i hverdagen?

2022 © Lyngdal frivilligsentral