Fritidsguide

Undersøkelsen "Ung data" viser at mange barn og unge i Lyngdal ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter kan gi tilhørighet og skape sosiale nettverk. Noen kjenner ikke til hva som finnes av aktiviteter og trenger hjelp til å finne fram. Noen har ikke nødvendig økonomi til å delta i den aktiviteten de ønsker mest. Frivilligsentralen har i samarbeid med flere aktører startet prosjektet "Fritidsguide" for å gi alle barn og ungdommer i Lyngdal mulighet til å delta. Du kan melde deg som frivillig Fritidsguide og hjelpe til med arbeidet. Du kan også ta kontakt hvis du (eller dine barn), ønsker å være med på aktiviteter.

HVA GJØR EN FRITIDSGUIDE I LYNGDAL?

  • Du får hjelp til å finne en fritidsaktivitet
  • Du kan få følge til aktiviteten i startfase
  • Vi tar kontakt etter en avtalt tid og hører hvordan det går
  • Du får hjelp til å finne løsninger for betaling av utstyr og kontingent hvis det er en utfordring

 

 

 

 

2020 © Lyngdal frivilligsentral