PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lyttevenner

 

 

Lyttevenner er gjerne pensjonister som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i 7 til 9 års alderen, og samarbeide om lesetrening. Lesetreningen foregår på skolen i skoletiden, en til to timer pr uke.

 

Pensjonistene (og andre som har tid og interesse) skal ikke lese for barna, men lytte til barnas lesing og hjelpe til med å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten.

 

Målsettingen er ikke kun lesetrening, men også mulighet til å utvikle kontakten over den såkalte generasjonskløften. Erfaring har vist at det utvikler seg vennskap mellom lyttevenn og elev, derav navnet på prosjektet.

 

Hvem kan bli lyttevenn og hva forventes av en lyttevenn?

 

Alle som har lyst til å være sammen med barn, er glad i å lese, og har lyst til å bruke litt av sin ledige tid til å kombinere disse to interessene, kan bli lyttevenn.

Lyttevennene skal ikke lære barna å lese, men barna trenger å øve seg på å lese, for å bli glad i lesing. De skal være gode lyttere, positive og oppmuntrende. De kan hjelpe elevene å forstå sammenhenger i teksten hvis de står fast.

Lyttevenner prater ofte med barna om det de har lest, det styrker forståelsen.

 

Som lyttevenn får du ikke lønn, men du får dekket faktiske utgifter som for eksempel kjøreutgifter. Du får mange nye venner! Ønsker du nærmere opplysninger om lyttevenn arbeidet, kontakt Lyngdal Frivilligsentral.