PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Linker

www.lyngdal.kommune.no
www.blindeforbundet.no
www.adhdnorge.no
www.hlf.no
www.filadelfialyngdal.no
www.frikirken.no
www.lions.no
www.lymf.no
www.rodekors.no
www.lyngdalkulturhus.no
www.senterpartiet.no
www.mjf.nu


www.kvavikverksted.no
www.livsgledeforeldre.no   


Frivillighetsportalen - et nettsted for frivillig aktivitet i Oslo
www.frivillighetsportalen.no

Frivillighetsbanken

Frivillighetsbanken er et samarbeidsprosjekt hvor partene i prosjektet – Arendal kommune, NAV, Røde Kors, Blå Kors, Hisøy og Tromøy Frivillighetssentral og Næringslivet – sammen gjør et løft for å skape en god kommune for innbyggerne i Arendal.

Målsetting
Prosjektet skal stimulere til økt sosialt engasjement i Arendal – til gjensidig nytte for alle involverte; de frivillige organisasjonene, etablerte frivillighetssentraler, næringslivet, NAV, kommunens brukere og tjenesteområder og den enkelte innbygger.
www.frivillighetsbanken.no

Frikanalen

Foreningen Frikanalen er de frivillige organisasjonenes egen tv-kanal som starter sendinger på det digitale bakkenettet i løpet av første halvår 2008. Foreningen Frikanalen er en medlemsorganisasjon hvor frivillige organisasjoner i Norge er medlemmer. Foreningens kontor vil ligge i Oslo.
www.frikanalen.no
Frivillig virksomhet, Kultur- og kirkedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet sine egne sider om frivillig virksomhet.
Regjeringen vil stimulere og støtte opp under det særegne og viktige bidraget fra frivillighetsområdet. Myndighetene trenger krefter som kan utfylle, utfordre, korrigere og påvirke. Det er lange tradisjoner for et samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene.
www.frivillig.no
Kultur- og kirkedepartementet
Kultur- og kirkedepartementet har ansvar for kultur, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/
Frivillig WebTV
Norges Frivilligsentraler sin egen WebTV med relaterte videoer.
www.frivilligwebtv.no